Bostadsteckningar

Här anslås alla bostadsteckningar för Majklockan, Observatoriet, Svartman och Triangeln. Bostadsteckningarna äger rum i nationshuset med start klockan 16.00. Kom ihåg att du själv måste närvara eller skicka ett ombud med fullmakt, läs mer på sidan "Vanliga frågor".

Datum

Sista dagen för att ställa sig i bostadskön inför bostadsteckningen är 2018-08-20 kl 17.00.