Skapa en profil

För att kunna skapa en profil måste du verifiera medlemskapet i Västmanlands-Dala nation. För att göra detta måste du ange ditt personnummer.

Om du inte har ett svenskt personnummer kan du ange det kontrollnummer du fick av universitetet när du blev antagen på formen (YYMMDDLXXX).

Ange personnummer (YYYYMMDD-XXXX):

Tryck en gång, det kan ta upp till 10 sekunder att kontrollera.
Om du anser att du är behörig att skapa en profil men systemet inte tillåter det är du välkommen att kontakta bostad@v-dalabostad.se